Vad innebär denna policy?

Detta är vår Integritetspolicy där vi förklarar vilka vi är, hur och varför vi behandlar personuppgifter samt, för det fall dina personuppgifter behandlas av oss, vilka rättigheter du har och hur du kommer i kontakt med oss vid behov.

Vilka är vi?

Vi är Visa Stockholm som gör guidningar för barn i Stockholm. Information om hur du kontaktar oss anges i slutet av denna policy. Vi är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy (såvida inte annat anges).

Vems personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla personuppgifter avseende dig om:

 • Du är kund eller leverantör till oss
 • Du använder våra tjänster
 • Du arbetar hos våra kunder eller leverantörer, eller hos någon som använder våra tjänster
 • Du är någon (eller arbetar hos någon) som vi vill annonsera eller marknadsföra våra tjänster till. I sådana fall kan vi ha samlat in de uppgifter vi behandlar om dig direkt från dig (exempelvis genom vår webbplats eller i samband med ett möte, mässa, utställning etc), eller från någon annan källa.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan behandla personuppgifter avseende dig som vi samlat in från dig, eller från någon annan, i samband med tillhandahållandet av våra produkter eller tjänster, eller med anledning av vår affärsverksamhet i övrigt. De personuppgifter som vi behandlar kan innefatta sådan information som anges nedan:

 • Kontaktuppgifter
 • Ditt namn
 • Arbetsgivare och yrkesbefattning eller avdelning
 • Adress, telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktinformation (dessa uppgifter kan vara relaterade till din yrkesroll eller till dig som privatperson).
 • Information som du tillhandahåller i samband med din kommunikation med oss

Vi kan behandla information som du tillhandahåller i samband med din kommunikation med oss, såsom:

 • Information som kommuniceras via telefon, e-mail, vår webbsida, sociala medier, eller på annat sätt.
 • Information som du tillhandahåller oss när du använder vår webbsida, när du mottar eller förhandsbeställer våra varor eller tjänster, när du tillhandahåller oss varor eller tjänster, vid
 • förfrågningar om produkter, vid beställningar, i samband med ditt deltagande i tävlingar, kampanjer eller undersökningar, eller när du kontaktar oss beträffande support eller felrapporteringar, inklusive när du gör något av detta för någon som du arbetar
 • Information avseende vår relation till dig eller den person du arbetar hos

Vi kan behandla information om vår relation till dig eller den person du arbetar hos, såsom:

 • Information relaterad till avtal mellan oss och dig eller den person du jobbar hos (till exempel avseende de varor och tjänster som vi tillhandahållit, eller erhållit från, dig eller den person du arbetar hos).
 • Annan information relaterad till dig och som är nödvändig för oss att behandla i syfte att ingå eller fullgöra avtal med dig eller den du arbetar hos (till exempel information beträffande arbetstillstånd och information från kreditupplysningsföretag, när detta är nödvändigt för att genomföra kontroller i anledning av avtal med dig eller någon du arbetar hos eller på annat sätt är relaterad till).
 • Information om evenemang som du eller personer relaterade till dig är inbjudna till, samt information relaterad till dig och dina preferenser, i den mån sådan information är relevant för att organisera och arrangera evenemangen (till exempel avseende önskemål om måltider).
 • Information relaterad till dig och som du tillhandahåller oss eller som vi annars erhåller när du besöker oss (till exempel om du registrerar ditt besök eller om du spelas in på bevakningskamera i samband med besöket, eller om du tillhandahåller oss registreringsnumret till ditt fordon).

Vilka personuppgifter behandlar vi när du använder vår webbplats?

Information som vi mottar från dig när du använder vår webbplats, såsom:

teknisk information, information om typ och version av webbläsare, tidszoninställningar, typer och versioner av plug-ins, operativsystem samt plattform;

information om ditt webbesök, såsom URL (Uniform Resource Locators), klickströmsdata till, på och från vår webbsida (inklusive datum och tid), produkter som du sett eller sökt efter, webbsidans svarstider (page response times), nedladdningsfel, besökstider på vissa webbsidor, information om din interaktion med vår webbplats (såsom scrollning, klickhistorik och s.k. mouse-overs), metoder som använts för att lämna webbsidan, samt de telefonnummer som använts för att ringa oss eller de sociala medier som använts för att komma i kontakt med oss.

Cookies (kakor)

Vår användning av s.k. cookies (kakor) förklaras i vår cookie policy, som vi ber dig att läsa igenom här:

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies på vår webbplats i syfte att urskilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra användarupplevelse samt möjliggör förbättring av vår webbplats.

Vad är cookies och hur fungerar dessa?

Cookies är filer med information som en webbplats överför till din hårddisk för förvaring och som i förekommande fall spårar information om dig. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men om du vill kan du ändra detta med stöd av hjälpfunktionen i din webbläsare. Cookies är specifika för den server som skapat dem och kan inte nås via andra servrar, vilket betyder att cookies inte kan användas för att spåra hur du rör dig via webben. Även om cookies identifierar en användares dator, kan cookies inte användas för att identifiera en viss användare. Lösenord eller kreditkortsinformation sparas inte i cookies.

Vilka cookies använder vi?

Vi använder följande typer av cookies:

 • Nödvändiga cookies. Dessa cookies krävs för funktionaliteten av vår webbplats enligt våra användarvillkor.
 • Analytiska/prestandacookies. Dessa cookies gör att vi kan känna igen och räkna antalet besökare samt se hur besökare förflyttat sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra funktioner på vår webbplats, till exempel att se till att användarna enkelt hittar vad de söker
 • Cookies för funktionalitet. Dessa cookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta möjliggör för oss att, beroende på dina val, skapa ett personligt innehåll för dig, som att komma ihåg ditt namn och dina preferenser (till exempel språkval eller den region du tillhör).
 • Targeting cookies. Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, de webbsidor du besöker och de länkar du följer.

När löper våra cookies ut?

Alla cookies som används på vår webbplats, förutom nödvändiga cookies, kommer att löpa inom lämpliga tidsperioder, vilka kan variera beroende på vilken typ av cookie det rör sig om.

Hur inaktiverar du cookies?

Effekten av att inaktivera cookies beror på vilken cookie du inaktiverar. Generellt sett innebär sådan inaktivering att webbplatsen inte kan fungera ordentligt.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Vi kan behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • I syfte att ingå, samt att fullgöra, avtal med dig eller den du arbetar för.
 • I syfte att leverera tjänster till kunder eller andra användare av dessa tjänster;
  införskaffa och ta emot varor och tjänster från leverantörer;
  administrera våra kund- och leverantörsrelationer eller relationer till andra användare av våra varor och tjänster;
 • i de fall du eller personen du arbetar hos är kund, användare eller leverantör av varor eller tjänster i samband med ovan nämnda situationer
 • I syfte att annonsera och marknadsföra, samt tillhandahålla information om, våra varor och tjänster. Detta kan ske genom marknadsföring riktad direkt till dig t.ex. via e-post eller genom telefonsamtal. Vår marknadsföring kan inkludera förslag och rekommendationer om sådana varor och tjänster som kan intressera dig eller den person du arbetar hos, i förekommande fall enligt de preferenser du eventuellt angett.
 • I syfte att administrera vår webbsida enligt våra villkor samt för våra interna processer inklusive felsökning, dataanalyser, tester, research, statistik och undersökningar.
 • I syfte att förbättra vår webbplats så att dess innehåll presenteras på ett fungerande sätt för dig och din
 • I syfte att hålla vår webbplats och andra system säkra.
 • I syfte att mäta eller förstå hur effektivt vi når ut med vår annonsering till dig och andra, samt för att föra fram relevant

Vem kan vi komma att dela dina person-uppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

Bolag inom vår branch, guidning.
Tredje part, såsom:

våra samarbetspartners, kunder, leverantörer och underleverantörer i syfte att fullgöra de avtal som vi ingår eller i anledning av andra affärsrelationer inom vår normala verksamhet och som rör vårt förhållande med dig eller personen du arbetar hos;
våra revisorer, legala rådgivare och andra professionella rådgivare eller tjänsteleverantörer.

I relation till information inhämtad via vår hemsida:

våra annonsörer och nätverk för annonsering som behöver uppgifterna för att kunna välja ut och tillhandahålla relevanta annonser till dig och andra. Vi delar ingen information om identifierbara individer med våra annonsörer, utan tillhandahåller dessa aggregerad information om våra användare. Vi kan också använda sådan aggregerad information i syfte att hjälpa annonsörer att nå ut till de målgrupper de vill rikta sig mot. Vi kan använda de personuppgifter som vi samlat in från dig i syfte att uppfylla våra annonsörers önskemål om att visa deras annonser för sådana målgrupper enligt vad som framgår av vår cookie policy;
analys- och sökmotorleverantörer (inklusive verktyg för A/B-tester) som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbsida enligt vad som framgår av informationen om vår användning av

Andra som vi kan komma att dela dina personuppgifter med

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part:

 • I syfte att tillhandahålla support, underhåll och utveckling av våra IT-system.
 • Om vi är skyldiga att avslöja eller tillhandahålla dina personuppgifter på grund av rättslig förpliktelse, eller för att göra gällande eller tillämpa våra tjänstevillkor och andra avtal med dig; eller för att tillvarata och skydda Visa Stockholm, våra kunders eller andras rättigheter, egendom, eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att motverka bedrägerier.

Vilka är de rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

Vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av följande rättsliga grunder:

I de fall det är nödvändigt för oss att inhämta ditt föregående samtycke för viss behandling, kommer vi att basera behandlingen i fråga på ditt samtycke (se nedan om hur du vid var tid återkallar ditt samtycke).
I andra fall, kommer vi att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt:

i syfte att fullgöra avtal som du är part till eller för att vidta åtgärder på din begäran innan sådant avtal ingås;
i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser; eller
för ändamål som rör vårt eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att ditt intresse av integritetsskydd inte väger tyngre vid en s.k. intresseavvägning (de flesta fall där vi behandlar dina personuppgifter i anledning av vår relation till den person du jobbar hos sker med stöd av sådan intresseavvägning).

Var behandlar vi personuppgifter?

Om personuppgifter överförs i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster kommer vi att vidta samtliga åtgärder som skäligen krävs för att säkerställa att överföringen sker i enlighet med lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan inkludera tillämpningen av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (se http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en. html), samt se till att personuppgifterna i övrigt behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Personuppgifter som behandlas av oss lagras säkert.

Information i samband med betalningar och transaktioner kommer att krypteras med lämplig teknik.

Hur länge behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar endast personuppgifter under den tid detta är nödvändigt och för de ändamål som personuppgifterna samlades in, därefter kommer uppgifterna att raderas eller arkiveras, förutom i de fall när det är nödvändigt för oss att fortsätta med behandlingen i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för annat legitimt och lagligt syfte.

Vilka är dina rättigheter?

Du har följande rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter:

Du kan begära tillgång till personuppgifterna (vänligen se avsnittet tillgång till dina personuppgifter, nedan).

I de fall vi behandlar personuppgifterna baserat på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
Om du har klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss eller lämna in ett formellt klagomål till Datainspektionen.

Hur du återkallar ditt samtycke

Du kan återkalla ditt samtycke till berörda delar av vår behandling av dina personuppgifter:

Genom att maila oss på sundeman.jonisen@gmail.com

Hur du utövar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan utöva din rätt till tillgång till dina personuppgifter:

Genom att maila oss på sundeman.jonisen@gmail.com

Vänligen observera att vi kan behöva be dig om ytterligare information i syfte att bekräfta din identitet innan vi lämnar ut begärd information.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige och kan tillhandahålla ytterligare information om dina rättigheter och våra skyldigheter i fråga om behandlingen av dina personuppgifter, samt hantera de eventuella klagomål du har beträffande vår behandling av dina personuppgifter.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida samt, när så är lämpligt, tillhandahållas dig via email. Vänligen håll dig väl uppdaterad i fråga om denna policy för att se våra eventuella ändringar.